vận tải hàng không tới Ả Rập Xê Út

Vận tải hàng không hàng hóa từ Sài Gòn tới Ả Rập Xê Út

gửi hàng đi Ả Rập Xê Út

Khi vận tải hàng không từ Sài Gòn tới Ả Rập Xê Út, cần lưu ý những quy định về loại hàng hóa được phép nhập khẩu để hạn chế bị tịch thu. Các hàng hóa được phép gửi tới Ả Rập Xê Út  Hàng thông thường: quần áo, giày dép, thủ công mỹ nghệ, […]