Bên vận chuyển hàng không có bồi thường khi giao chậm do bão?

Thu phí

Bên vận chuyển hàng không quốc tế bồi thường thiệt hại xảy ra do vận chuyển chậm. Trừ khi chứng minh được không thể áp dụng hoặc đã áp dụng mọi biện pháp để tránh thiệt hại. Nhưng thiệt hại vẫn xảy ra. Điều 164 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, sửa đổi bổ sung 2014 quy định về bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm.

Việc bồi thường không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  • 17 đơn vị tính toán cho mỗi kg hàng hóa;
  • theo mức giá trị đã được kê khai (nếu có) khi người gửi hàng trả một khoản phí bổ sung. Trừ trường hợp người vận chuyển chứng minh được rằng giá trị đã kê khai lớn hơn giá trị thực tế.

Theo đó, hãng vận chuyển hàng không quốc tế không phải bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm trong trường hợp trên. Do thời tiết nên các hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế phải dừng lại. Bên hãng vận chuyển hàng không quốc tế không thể áp dụng biện pháp để tránh thiệt hại.

>>>>>Xem thêm: TOP 5 hãng hàng không vận tải hàng hóa uy tín ở Việt Nam

Bên vận chuyển hàng không có bồi thường khi giao chậm do bão?
Bên vận chuyển hàng không có bồi thường khi giao chậm do bão?

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của hãng vận chuyển hàng không quốc tế

Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 166.

Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn về

  • tính mạng, sức khỏe của hành khách: 100,000 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách;
  • vận chuyển chậm: 4,150 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.

Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn do

  • mất mát, thiếu hụt, hư hỏng: 1,000 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách;
  • vận chuyển chậm: 1,000 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.

Việc bồi thường theo mức giá trị đã được kê khai (nếu có) khi người gửi hàng trả một khoản phí bổ sung. Trừ trường hợp người vận chuyển chứng minh được rằng giá trị đã kê khai lớn hơn giá trị thực tế.

Đối với vận chuyển hàng hóa, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  • do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng: 17 đơn vị tính toán cho mỗi kg hàng hóa;
  • do vận chuyển chậm: 17 đơn vị tính toán cho mỗi kg hàng hóa.

Việc bồi thường theo mức giá trị đã được kê khai (nếu có) khi người gửi hàng trả một khoản phí bổ sung. Trừ trường hợp người vận chuyển chứng minh được rằng giá trị đã kê khai lớn hơn giá trị thực tế.

>>>>>Xem thêm: Các mặt hàng vận tải bằng đường hàng không có xuất xứ theo EVFTA

Bên vận chuyển hàng không có bồi thường khi giao chậm do bão?
Bên vận chuyển hàng không có bồi thường khi giao chậm do bão?

Đơn vị tính toán là gì?

Đơn vị tính toán là đơn vị tiền tệ do Quỹ tiền tệ quốc tế xác định và được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Đơn vị tính toán được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức. Tỷ giá này do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

Trọng lượng của kiện hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng. Hoặc bị vận chuyển chậm được sử dụng để xác định

giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển hàng không quốc tế dựa vào các yếu tố:

  • trọng lượng của kiện hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc;
  • trọng lượng của toàn bộ các kiện.

Trường hợp này xảy ra khi vận chuyển chậm làm ảnh hưởng đến giá trị của các kiện hàng hóa khác trong cùng một vận đơn.

Điều kiện là bên vận chuyển hàng không quốc tế phải chứng minh được thiệt hại xảy ra không phải do lỗi của mình. Hoặc hoàn toàn do lỗi của bên thứ ba.

Trừ khi thực hiện hành vi gây thiệt hại một cách cố ý hoặc do sự cẩu thả và biết thiệt hại có thể xảy ra. Trường hợp này phải chứng minh được rằng họ đã hành động khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

>>>>>Xem thêm: Gửi thực phẩm đi Mỹ từ Việt Nam giá rẻ, an toàn, nhanh nhất