VietJet và những ưu nhước điểm của hãng hàng không này