vận chuyển hàng không đi EU

Vận tải hàng hoá hàng không Việt Nam đi EU đang dần phục hồi sau COVID-19

Giới thiệu  Vận tải hàng hoá hàng không từ Việt Nam đi EU rất quan trọng trong thương mại quốc tế. Nhu cầu tăng cao và phát triển kinh tế thúc đẩy vận tải hàng không. Các mặt hàng chính bao gồm dệt may, điện tử, thủ công mỹ nghệ và nông sản. Hiệp định […]