VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Vận chuyển hàng từ TP HCM đến Sân bay quốc tế Newark Liberty

vận chuyển hàng tới sân bay Kansai

Vận chuyển hàng từ TP HCM đến Sân bay quốc tế Newark Liberty Sân bay quốc tế Newark Liberty là một sân bay quốc tế phục vụ vùng đô thị New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, cách trung tâm thành phố New York 25 km. Năm 2009, sân bay này đã phục vụ […]

VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Vận chuyển hàng đông lạnh đường hàng không đi xa luôn có rất nhiều cản trở đối với nhiều doanh nghiệp. Kinh doanh hay sản xuất trong và ngoài nước. Đối với vận chuyển đường hàng không nói riêng. Có nhiều yêu cầu rất khắt khe về […]