vận chuyển từ Sài Gòn tới Thái Lan

Hàng Việt tiêu thụ lớn ở Thái Lan? Gợi ý đơn vị vận chuyển uy tín

đơn vị uy tín vận chuyển hàng hóa từ Sài Gòn tới Thái Lan

Năm 2022, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu vận chuyển từ Sài Gòn tới Thái Lan là nhóm hàng hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 1 tỷ USD. Con số này tăng 7,3% so với năm trước. chiếm 13,4% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, […]