phụ phí hàng không

Tổng hợp phụ phí trong vận tải hàng không bạn cần biết

Tổng hợp phụ phí trong vận tải hàng không bạn cần biết

Các phụ phí trong vận tải đường hàng không thường bao gồm: Phụ phí tại nước xuất khẩu, phụ phí tại nước nhập khẩu. Ngoài cước vận chuyển thì tổng chi phí vận chuyển hàng không còn bao gồm các phụ phí khác. Thường các phụ phí này tùy thuộc vào giá trị đơn hàng […]