Ngành hàng không thế giới đang tiến đến doanh thu nghìn tỷ USD