Phát triển bền vững

Sử dụng Nhiên liệu Hàng không Bền vững

Sử dụng Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF - Sustainable Aviation Fuel)

Sử dụng Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF – Sustainable Aviation Fuel) Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) là một trong những giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động môi trường của ngành hàng không. SAF là các loại nhiên liệu thay thế được sản xuất từ các nguồn tài nguyên […]

Đầu Tư và Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Tiếp Nhiên Liệu SAF

Đầu Tư và Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Tiếp Nhiên Liệu SAF Đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại các sân bay để hỗ trợ việc tiếp nhiên liệu SAF. Giúp tăng cường khả năng sử dụng nhiên liệu bền vững. 1. Nhiên Liệu Hàng Không Bền Vững (SAF) Nhiên liệu hàng không […]