Nhưng điều cần biết trong bảo hiểm hàng hoá vận tải hàng không

Khái niệm bảo hiểm hàng hoá trong vận tải hàng không

Bảo hiểm hàng hoá trong vận tải hàng không là hình thức bảo vệ tài chính cho hàng hóa được vận chuyển qua không. Loại bảo hiểm này đảm bảo bồi thường cho thiệt hại hoặc mất mát xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng không.

Bảo hiểm này bao gồm các sự cố như tai nạn máy bay, hỏa hoạn, hư hỏng do xử lý sai, thất lạc hoặc chậm trễ. Các hợp đồng bảo hiểm được thiết kế tùy theo giá trị hàng hoá và mức độ rủi ro. Điều này giúp người gửi hàng có thêm lựa chọn về mức độ bảo vệ cần thiết.

Quyền và lợi ích khi sử dụng bảo hiểm hàng hoá trong vận tải hàng không

Bảo hiểm hàng hoá trong vận tải hàng không cung cấp nhiều lợi ích cho người gửi hàng:

Bồi thường tài chính: Bảo hiểm giúp bồi thường thiệt hại hoặc mất mát, giảm rủi ro tài chính.
Bảo vệ đa dạng: Bảo hiểm che chắn từ tai nạn, hỏa hoạn, hư hỏng, thất lạc đến chậm trễ.
Lựa chọn linh hoạt: Người gửi tự do chọn mức bảo hiểm phù hợp với giá trị và rủi ro hàng hoá.
Tăng độ tin cậy: Bảo hiểm thúc đẩy uy tín và niềm tin giữa người gửi và người nhận.
An tâm cho người gửi: Người gửi yên tâm biết hàng hoá của họ được bảo vệ.
Thủ tục nhanh gọn: Đăng ký và yêu cầu bồi thường bảo hiểm diễn ra nhanh chóng, đơn giản.

Những lợi ích này đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro của thương mại quốc tế.

Đối tượng tham gia bao hiểm hàng hoá trong vận tải hàng không 

Đối tượng tham gia bảo hiểm hàng hoá trong vận tải hàng không rất đa dạng. Bao gồm các công ty xuất nhập khẩu, nhà sản xuất, và người mua hàng. Các hãng vận chuyển và công ty giao nhận cũng tham gia bảo hiểm này. Điều này giúp bảo vệ lợi ích tài chính khi hàng hoá di chuyển qua không. Tham gia bảo hiểm cũng giúp các bên liên quan tăng cường niềm tin và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường khi gặp sự cố của bảo hiểm hàng hoá trong vận tải hàng không

Khi yêu cầu bồi thường cho các thiệt hại trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm cần cung cấp đầy đủ giấy tờ sau:

  • Bản gốc hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Bản gốc hoặc sao y hóa đơn gửi hàng, bao gồm chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu cân;
  • Bản gốc của vận đơn hoặc hợp đồng vận chuyển;
  • Biên bản kiểm định và các tài liệu khác ghi rõ thiệt hại;
  • Biên nhận hoặc giấy chứng nhận giao nhận hàng và phiếu cân ở điểm đến cuối cùng;
  • Bản sao báo cáo sự cố hàng hải và/hoặc sao chép nhật ký hàng hải;
  • Thư từ trao đổi với người vận chuyển và các bên liên quan về trách nhiệm của họ;
  • Đơn yêu cầu bồi thường;
  • Các tài liệu liên quan đến khiếu nại;
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu (nếu có).

Xem thêm:

Dịch vụ vận chuyển hàng sang Phần Lan 

Gửi trà cung đình Huế sang Malaysia giá rẻ